El 3 de abril de 1939 el Coronel franquista Jefe de la División de Ocupación, Pedro Pimentel Zayas, dictó un bando en el que se disponíala incautación de armas de fuego y materias explosivas e incendiarias, y para entregarlas en el plazo improrrogable de veinticuatro horas en en la Comandancia Militar de Alcoi.

ALCOI. PROGRAMA ACTES DE LA MEMÒRIA

1. EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE LA GUERRA EN EL REFUGI CERVANTES

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php? contenido=esdev&idEsdev=302&lang=10 http://comunitatvalenciana.com/actualidad/alcoy/agenda/exposicion-artes-plasticas-y-propaganda- de-guerra-0

2. CURS DE FONTS ORALS: INSTRUMENT PER A L’ESTUDI DEL PASSAT RECENT

https://web.ua.es/va/campusalcoi/cursos/2018-2019/fonts-orals/las-fuentes-orales-un- instrumento-para-el-estudio-y-recuperacion-del-pasado-reciente.html

Objectius: – Preparar investigadors i grups de treball per a l’ús de la font oral, especialment en el treball sobre la Memòria Històrica – Coneixement i aplicació de mètodes i tècniques en l’ús de la font oral – Vinculació de la font oral amb la recuperació de la memòria de l’entorn i amb la investigació de la cultura local. Destinataris: Aquest curs està obert al públic en general, però està especialment indicat per a alumnat dels Graus d’Educació, Humanitats, Geografia, Història, Turisme, Economia i investigadors sobre qüestions d’història i cultura local.

3. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE JOAN VALLS I LA RECUPERACIÓ LITERÀRIA A ALACANT (1940-1981), DE JOSEP LLUÍS SANTONJA

Centre Cultural d’Alcoi, 20 de febrer de 2019, 19:45. Aquest treball, becat per l’IAC Juan Gil-Albert, tracta de reconstruir les petjades d’una generació d’intel·lectuals marcada per la Guerra Civil. Bona part dels seus membres, entusiastes de la República, patiren presó, exili, depuració o desterrament. L’ambient cultural de la República va restar prácticament desmantellat. Esta generació va tractar de sobreviure i, quan va poder, retornar a les seues inquietuds intel·lectuals i les tertúlies literàries. Joan Valls, pràcticament una “illa poètica” a l’Alcoi de postguerra, va trobar a la ciutat d’Alacant 1’acollida suficient per a la seua incombustible producció poètica. Aquests intel·lectuals feren possible, entre altres iniciatives, la recuperació de la figura i l’obra de Miguel Hernández malgrat la censura de la Dictadura. 

4. EDICIÓ DE LES MEMÒRIES DE JOSÉ FERRI VERDÚ ESPARTACO

Dirigent anarquista alcoià, va pertànyer al Consell Municipal d’Alcoi durant la Guerra Civil i s’encarregà de la secció de Proveïments. En 1938 va passar a França per a negociar l’adquisició de queviures per a la República, però, partida la zona republicana per les forces franquistes, no va poder tornar a Espanya. Va estar reclòs en diferents camps de presoners i de treball francesos, alemanys, americans i britànics. La seua estança de detingut a Anglaterra ha estat estudiada, entre d’altres, per Richard Cleminson (University of Leeds), en el seu treball “Spanish anti-fascist prisoners of war in Lancashire, 1944-46”. En 1946 “Espartaco“ va tornar a França, on va finalitzar les seues memòries (que signa en 1947) i poc després va marxar a Veneçuela, on establí una família. El seu mecanoscrit el conservaven uns parents a l’Argentina, els qual ens han fet arribar una còpia per a la seua edició en el pla de publicacions de l’Arxiu Municipal d’Alcoi del 2019.

5. EXPOSICIÓ ITINERANT “LES FOTOS DE LA GUERRA: 1936-1939”

https://cultura.ua.es/es/exposiciones/alcoi-les-fotos-de-la-guerra.html

Exposició elaborada amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant. El material fotogràfic d’aquesta mostra reuneix el testimoni gràfic aportat per alcoians (entitats i particulars), el dels metges escandinaus Pettersen i Finsen, i el del soldat italià Michele Francone, un soldat regular que es va enrolar en els Legionaris i que el dia 1 d’abril de 1939 van ocupar la ciutat amb la Divisió Littorio, la qual cosa li va permetre aconseguir una ingent quantitat d’imatges. Tot en conjunt, aquesta exposició condensa quantitat d’anys de treball dels dos autors (Àngel beneito i Josep Lluís Santonja) i la publicació és possiblement la major recopilació gràfica sobre el temps de guerra a Alcoi. Malauradament, alguns plafons s’han fet malbé en els trasllats i la mostra ja no es presta. Fitxa tècnica: [Original] 8 plafons de 200x110 cm (més pràctic: 16 plafons de 110x100 cm) Seria interessant tornar a elaborar els plafons perquè és una exposició molt gràfica i que encara té molta demanda.

 

 

ACTES MEMÒRIA

Descarga el programa en pdf

ACTES MEMÒRIA

Descarga el programa en pdf